VẢI JEAN MÃ W4296

VẢI JEAN

Number: W4296

Color: BLACK

Width: 165 CM

Weight BW (OZ): 10.9 OZ

Component: 75%Cotton 2%Spendex 4%Laycra 19%Tc

 

error: Nội dung thiết lập Bản Quyền. Vui lòng đừng copy !!