VẢI JEAN MÃ 1207 A

VẢI JEAN

NUMBER: 1207  A

COLOR: BLUE

ORGANIZE: 120A+12X21/70  TR

WIDTH: 67′  170 CM

COMPONENT: 72%C  26%T  2%SP

WEIGHT: BW 9.4 0Z

error: Nội dung thiết lập Bản Quyền. Vui lòng đừng copy !!